Our equipment and machines

We have one of the best water cutting machines in the world from the leading manufacturer Flow:

WaterJet – Mach 500 Series!

Серия Mach 500


В точността, бързината и скоростта, Mach 500 няма равен на себе си – именно това го прави най-ефективното решение. Принципната новост на системата е в нейната надеждност и ефективност, които са гарантирани от единствената цялостна сервизна програма за поддръжка в отрасъла. Mach 500, уникален по своята гъвкавост, може да бъде както всичко на света, така и най-необходимото.


Технически характеристики

Rapid Traverse Maximum (Скорост на придвижване): 17,8 м/мин

Linear Straightness Accuracy (Точност на рязане по права линия): ±0,038 мм/м

Repeatability (Повторяемост): 0,03 ммСъвременна архитектура

Mach 500 се основава на обширни проучвания и разнообразие от изисквания на клиентите, които от самото начало правят тази водоструйна система най-бързата и точна система в света. Системата е разработена да удовлетворява нуждите на оператора и е създадена за масовото производство. Подобни хидроабразивни машини просто съществуват.


Ненадмината точност

Mach 500, със своята модерна архитектура, прецизна система за преместване и технология за свръхвисоко налягане „Flow“ няма равни на себе си по скорост и точност. Добавете към това „Dynamic XD“ и „Compass“, и ще получите машина, която не може да се сравнява с никоя друга водоструйна система.


Плавност на движението

Mach 500 е оборудван с компоненти от световна класа от водещите световни производители в задвижването, системите за прецизно преместване, системите за контрол на движението и програмното осигуряване на хардуера, и е най-бързата и най-точна система на пазара.


Стабилна основа

Качеството на Mach 500 се осигурява от стабилна основа, върху която той е изграден: помпена технология за свръх високо налягане, контролни прибори, режещи глави, водещ софтуер и шарнирно съединение с иновативна конструкция предложени от „Flow“.


Технология на режещата глава
Системата Mach 500 може да бъде конфигурира към която и да е от фрезерните глави на „Flow“, които се явяват най-технологично напреднали в целият отрасъл.


 

Dynamic XD®

Точното движение по 5 оси осигуряващо рязане под сложни ъгли с висока точност. В комбинация с програмата „Compass“, режещата глава Dynamic XD с право се счита за най-бързата и най-точна режеща глава, осигуряваща най-широка свобода на действие. 

 

Dynamic Waterjet XD

По-висока скорост, точност на ръбовете и триизмерно рязане Системата Dynamic Waterjet XD представлява най-прецизната 3D технология за рязане от този вид за сметка на интеграцията на 3D функции с функционално Dynamic Waterjet – несравнима точност, скорост и гъвкавост на производството.

 

Технически характеристики

– Програмно осигуряване – Софтуерен пакет „FlowXpert“

 

Шарнирно съединение

– Mach 500 осигурява движение в диапазона от 58°

 

Вертикално преместване

– Mach 500 е с възможност за вертикално движение на режещата глава до височина 305 мм, което гарантира рязане на материали с тази дебелина.

 


 

Варианти на основният компонент

Компас – Принципно ново устройство за контрол на височината за хидроабразивното рязане

С „Compass“ Вие ще постигнете нови висоти на точността при хидроабразивната обработка. „Compass“ – решение в областта на проследяване на контура и контрол на сблъсъците от „Flow“ – това е най-точното устройство за контрол на височината на хидроабразивното рязане.

Устройството използва принципно нов, заявен за патентоване дизайн. Това е единственото решение в отрасъла, където отклонението се измерва на върха на центъра на инструмента, осигуряващо гъвкаво движение по 5 оси. В устройството „Compass“ са решени проблемите, присъщи на традиционните триосни устройства за проследяване на контура. С него можете лесно да работите с деформирани материали, и дори да правите автоматични корекции за сваляне на напреженията в материала. С прост контрол от страна на оператора, устройството осигурява автоматично коригиране. Отпада необходимостта от предварително конфигуриране на картата на заготовката на детайла, с което се намалява времето за предаване в производството.
Достъпен за системата „Mach 4c“ под формата на проста модификация на „Dynamic XD“


Система от лазерни датчици „DynaBeam“

Съществуващите в момента решения за настройка на височината изискват контакт с материала, което създава риск от драскотини или други повреди. Предлагана само от фирма „Flow“ лазерната сензорна система „DynaBeam“ осигурява по-голяма точност в сравнение с традиционните методи за контрол на височината.
Лазерната измервателна система е много точна и не изисква физически контакт с материала. Операторът може да избира между регулиране на височината на процепа между дюзата на водната струя и детайла преди всяко рязане, или бързото и лесно настройване на картата за целия детайл. Когато се използва съвместно с технологиите „Dynamic Waterjet“® и „Dynamic Waterjet XD“ за рязане на двуизмерни и триизмерни ръбове, системата осигурява по-бързо и по-точно водно рязане.
„DynaBeam“ се предлага само в Северна Америка и Европа.


UltraPierce Vacuum Assist

Нашата ексклузивна технология „UltraPierce“ ™ „Vacuum Assist“ осигурява надеждно рязане на крехки и многослойни материали като мрамор, камък, стъкло и композитни материали.
В тези крехки материали често се образуват дупки, пукнатини или повреди по време на рязането под високо налягане. „UltraPierce“ е опция за глави за рязане, която позволява на главите „Paser 4“ лесно да прорязват тези материали, спестявайки време и суровини, както и да подобрява на качеството на готовия продукт. Изключителната конструкция на „UltraPierce“, осигурява защита срещу замърсяване, изтегля абразива в режещата глава за части от секундата преди пускането на режещата струя така, че абразивните частици да бъдат веднага включени в режещата струя.