Water jet cutting of packages of materials

 

Благодарение на нашето оборудване и опита на нашия екип можем да ви предложим услуги за рязане на пакети от материали с водна струя.

Предлагаме водно рязане на пакети от материали с различен състав и дебелина.

Предимства на рязането на пакети от материали с водна струя:

  • Прецизно рязане
  • До 300 мм. дебелина на материала
  • Без термично влияние
  • Без допълнителна обработка

 

Възможността за пакетна обработка е уникална характеристика на хидроабразивните системи. Тъй като струята на водата реже за сметка на свръхзвуково изпускане, е възможно да се положат няколко слоя материал един върху друг и да се извършва рязане с един преход. Всички поточни хидроабразивните системи поддържат рязане на пакети с дебелина до няколко инча.


Най-добър срез


Тъй като хидроабразивното рязане е студен процес, материалите могат да се полагат на слоеве и да се нарязват без опасност от разтопяване, оставяйки идеално равен разрез.


Минимален разрез


Малката ширина на изрязване на хидроабразивната струя позволява да се режат пакети от материали на дълбочина от няколко инча. Важно е да се отбележи, че колкото по-голяма е общата дебелина, толкова по-голяма е възможната разлика между горния долен ръб.

 

Основни предимства на хидроабразивното рязане на няколко слоя материал


• Повишена производителност, скорост на рязане и качество на детайлите
• Минималното прорязване ви позволява да постигнете невероятна точност
• Спестяване на суровини – намаляване на отпадъците
• Не е необходимо да се закрепва здраво заготовката, напречната и вертикалната сила на въздействие е минимална
• Рязане с един ход в зависимост от дебелината на материала
• Няма топлинни повреди.
• Качеството на среза съответства или почти съответства на готовия продукт, окончателна обработка не се изисква или е минимална