Продължете към съдържанието

Ние разполагаме с изключително иновативна машина за рязане на метал, стъкло, камък, композити и др. Нашият Flow Mach 500 e oборудван с технологията на водно рязане и използва свръхзвукова водна струя, която еродира (разяжда) материала. Това позволява рязането на всеки тип материал.

машина за рязане - водно рязане

Принципът на водно рязане е доста прост:

  1. Генериране на налягане – с помощта на помпа за високо налягане, то достига 94,000 psi. За сравнение, за гасене на пожари се използва налягане от 390 до 1,200 psi
  2. Преобразуване на налягането в скорост – благодарение на приставка с миниатюрен размер, налягането се преобразува в скорост. Създава се тънка струя вода (с размер на косъм), която може да реже меки материали.
  3. Добавяне на абразивни частици – за да увеличим силата на рязане с 1000 пъти, добавяме абразивни частици към водната струя. Вода и абразив излизат през главата за рязане, със скорост почти 4 пъти по-висока от скоростта на звука. Резултатът е способност за рязане на стомата с дебелина 30см!

Машина за рязане с чиста или с абразивна водна струя

Първоначално е развита машина за рязане с чиста водна струя, без допълнителни абразивни частици. Този тип рязане е подходящо най-вече за рязане на сравнително меки материали. Скоростта на водната струя е по-висока от скоростта на звука. Ключов момент за избягването на повреди на материала е осигуряването на добро филтриране на водата, която се използва за водната струя. При използване на машина за рязане с чиста водна струя може да разчитате на редица предимства: минимална загуба на материал при рязане; рязане без термична обработка; непрекъснатост на процеса при нужда; бързина и качество на изпълнение.

Главната разлика между рязането с чиста водна струя и абразивното рязане е добавянето на абразивни частици към водата. И двата процеса протичат почти идентично.
При този тип машина за рязане, водната струя придава нужната висока скорост на абразивните частици. Това позволява рязането на материали, дори по-твърди от самите абразиви. Ключът към тази технология, е факта, че частиците използвани за рязане, влизат в контакт с материала върху много малка контактна повърхност, в която е приложена сравнително голямо количество енергия.

Водното рязането действа чрез прилагането на няколко ерозионни механизма. Това позволява работа с всякакът тип материали – бронирани стъкла, гранит, различни видове стомана, композити и др. Рязането с абразивна струя е много по-мощно от рязането с чиста водна струя. При използване на машина за рязане с абразивна водна струя може да разчитате на следните предимства: възможност за рязане на всеки тип материал, включително много твърди материали; липса на механично напрежение и загряване на материала; бързина и качество на изпълнение; минимална загуба на материал при рязане.