Продължете към съдържанието

MACH 500 – 2020

Работна маса X/Y:  2100 x 2100 мм

Работна зона X/Y: 2000 x 2000 мм

Спецификации

MACH 500 – 4020

Работна маса X/Y:  2100 x 4100 мм

Работна зона X/Y: 2000 x 4000 мм

Спецификации

MACH 500 – THE WORKHORSE OF WATERJET