ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ ВОДНО РЯЗАНЕ

Най-правилният метод е да се използва софтуера на машината за симулация на рязането,
където се изчислява дължината на среза и според вида на материала: твърдост, дебелина и
скорост на рязане (наричана режим 20% – 100%, от което зависи качеството на среза).
Изчислява се времето на работа на машината, при което има конкретни оперативни разходи:
вода, абразив, дюзи, смесителни тръби, уплътнения на помпата, добавки за пречистване на
водата, електроенергия, добавя се цената за труд, амортизация, печлба и по този начин се
определя продажната цена.
В ценообразуването не се включва цена на материал, доставка, товаро-разтоварни дейности и
др.

Как влияят различните фактори на цената

Твърдостта е свойството на материала да се съпротивлява на пластичната деформация когато
в него прониква друго тяло.
Налягането на помпата е 4100 бара, което ускорява водата до свръхзвукова скорост и
увличайки абразив може да отреже материали с най-високата твърдост, съществуваща в
природата. Колкото материалът е по-твърд и по-дебел, толкова времето на рязане е по-дълго.
Разполагаме с богата библиотека от материали с коефициент на различна твърдост, която
помага за бързо изчисляване на времето, необходимо за рязане на конкретен детайл.
При непознати материали, липсващи в библиотеката, се прави тест за рязане и по формула се
определя коефициента на твърдост, който трябва да се зададе на машината.
Колкото е по-твърд материала, толкова е по-дълго времето за рязане.

Дебелина на материала

Водното рязане има способността да изрязва много широка гама от материали, с варираща
дебелина от 0,1 мм до 300 мм. Ефективността за прецизно рязане при метали започва там
откъдето свършват възможностите на лазерното рязане. При мрамор, гранит,
технически камък, стъкло, композитни материали и текстолит няма друго решение за
прецизно рязане, така че е ефективно при всякакви дебелини.
Задавайки дебелина на материала се определя времето за рязане.
Колкото е по-голяма дебелината на материала, толкова е по-дълго времето за рязане.

Режим на рязане – качество на среза

Това е единственият фактор, на който можем да влияем за определяне на цена при метода на
водно-абразивно рязане.
Например ако трябва да се изреже детайл, който ще има допълнителна механична обработка,
можем да режем на по-висока скорост -100% и в този случай ще спестим време и пари.
Софтуерно на машината можем да укажем кои контури да се изрежат прецизно по-бавно и
кои могат да се режат на висока скорост. Това би довело до оптимизиране на разходите,
особено при труднодостъпни места и трудни за механична обработка материали.
На снимката е показан ефекта, който се получава при рязане със скорост 20%, 40%, 60%, 80%
и 100% с материал алуминий 25 мм.
Колкото е по-прецизен среза на материала, толкова е по-дълго времето за рязане.

Сложност на детайла

Логично е, да се направи извода, че колкото детайла е с по-сложна форма, наклон на рязане и
наличието на много отвори, толкова се увеличава времето за рязане. Всяко прецизно
пробиване се извършва сравнително бавно, тъй като водата и абразива, които пробиват
материала срещат отразената от материала вода и абразив, при пробиване в една точка. Ако в
детайла има участък, при който може да се навлезе в движение, ще спестим време за
пробиването.
Най-малкиятт диаметър на отвор, който може да се пробие, е 1,5 мм.


Необходимо присъщи разходи при ценообразуване
Резервни части – Консумативи
Труд – оператор
Връщане на инвестиция
Разходи помещение
Електроенергия
Вода
Абразив
Пречистване на вода


Допълнителни услуги
Изработване на чертежи на детайл
Доставка на материали и детайли
Товаро-разтоварна дейност на едрогабаритни детайли
Опаковане и палетизиране
Допълнителна механична обработка на метални изделия
/огъване, заваряване, прахово боядисване и др./