Продължете към съдържанието

ЦЕНООБРАЗУВАНЕ ПРИ ВОДНО РЯЗАНЕ

  Най-правилният метод е да се използва софтуера на машината за симулация на рязането,
  където се изчислява дължината на среза и според вида на материала: твърдост, дебелина и
  скорост на рязане (наричана режим 20% – 100%, от което зависи качеството на среза).
  Изчислява се времето на работа на машината, при което има конкретни оперативни разходи:
  вода, абразив, дюзи, смесителни тръби, уплътнения на помпата, добавки за пречистване на
  водата, електроенергия, добавя се цената за труд, амортизация, печлба и по този начин се
  определя продажната цена.
  В ценообразуването не се включва цена на материал, доставка, товаро-разтоварни дейности и
  др.

  Как влияят различните фактори на цената

  Твърдостта е свойството на материала да се съпротивлява на пластичната деформация когато
  в него прониква друго тяло.
  Налягането на помпата е 4100 бара, което ускорява водата до свръхзвукова скорост и
  увличайки абразив може да отреже материали с най-високата твърдост, съществуваща в
  природата. Колкото материалът е по-твърд и по-дебел, толкова времето на рязане е по-дълго.
  Разполагаме с богата библиотека от материали с коефициент на различна твърдост, която
  помага за бързо изчисляване на времето, необходимо за рязане на конкретен детайл.
  При непознати материали, липсващи в библиотеката, се прави тест за рязане и по формула се
  определя коефициента на твърдост, който трябва да се зададе на машината.
  Колкото е по-твърд материала, толкова е по-дълго времето за рязане.

  Дебелина на материала

  Водното рязане има способността да изрязва много широка гама от материали, с варираща
  дебелина от 0,1 мм до 300 мм. Ефективността за прецизно рязане при метали започва там
  откъдето свършват възможностите на лазерното рязане. При мрамор, гранит,
  технически камък, стъкло, композитни материали и текстолит няма друго решение за
  прецизно рязане, така че е ефективно при всякакви дебелини.
  Задавайки дебелина на материала се определя времето за рязане.
  Колкото е по-голяма дебелината на материала, толкова е по-дълго времето за рязане.

  Режим на рязане – качество на среза

  Това е единственият фактор, на който можем да влияем за определяне на цена при метода на
  водно-абразивно рязане.
  Например ако трябва да се изреже детайл, който ще има допълнителна механична обработка,
  можем да режем на по-висока скорост -100% и в този случай ще спестим време и пари.
  Софтуерно на машината можем да укажем кои контури да се изрежат прецизно по-бавно и
  кои могат да се режат на висока скорост. Това би довело до оптимизиране на разходите,
  особено при труднодостъпни места и трудни за механична обработка материали.
  На снимката е показан ефекта, който се получава при рязане със скорост 20%, 40%, 60%, 80%
  и 100% с материал алуминий 25 мм.
  Колкото е по-прецизен среза на материала, толкова е по-дълго времето за рязане.

  Сложност на детайла

  Логично е, да се направи извода, че колкото детайла е с по-сложна форма, наклон на рязане и
  наличието на много отвори, толкова се увеличава времето за рязане. Всяко прецизно
  пробиване се извършва сравнително бавно, тъй като водата и абразива, които пробиват
  материала срещат отразената от материала вода и абразив, при пробиване в една точка. Ако в
  детайла има участък, при който може да се навлезе в движение, ще спестим време за
  пробиването.
  Най-малкиятт диаметър на отвор, който може да се пробие, е 1,5 мм.


  Необходимо присъщи разходи при ценообразуване
  Резервни части – Консумативи
  Труд – оператор
  Връщане на инвестиция
  Разходи помещение
  Електроенергия
  Вода
  Абразив
  Пречистване на вода


  Допълнителни услуги
  Изработване на чертежи на детайл
  Доставка на материали и детайли
  Товаро-разтоварна дейност на едрогабаритни детайли
  Опаковане и палетизиране
  Допълнителна механична обработка на метални изделия
  /огъване, заваряване, прахово боядисване и др./