Продължете към съдържанието

Работа при нас

За да поддържаме висок стандарт на работа, ние  търсим силно мотивирани хора, с които да постигнем нашите цели. Ценим много високите професионални познания, клиентски ориентирания подход, уменията за работа в екип и позитивното отношение. Даваме възможност за изява на можещи и знаещи специалисти, които желаят да станат част от екипа ни.

Инвестираме в хората и ги подкрепяме, чрез предоставяне на подходящи програми за обучения. Вярваме, че мотивираният и добре обучен екип е ключовият фактор за успеха ни!

Всички документи, които постъпват при нас се разглеждат при строга конфиденциалност и в съответствие със ЗЗЛД. Преценяват се предимствата на всеки един кандидат. Съгласно възприетите процедури на работа, единствено одобрените по документи кандидати получават обратна връзка.

 

 Ако имате желание да станете част от екипа, моля да попълните Вашата кандидатура чрез Формуляр за кандидатстване или изпратете актуално CV на имейл: jobs@waterjet.bg

Свободни позиции:

Работата се състои в опериране с ЦПУ на машина за водо-абразивно рязане и разкрой на детайли от различни видове материали и дебелини, обработване на продукцията в съответствие с производствената спецификация.

Работата ще се извършва на съвременна система за водно рязане с размери на работната маса 4000/2000 мм, с 5 осна глава.

Основни задължения на позицията:

• Изпълнява зададените за рязане производствени задания;
• Стриктно спазва инструкциите за работа и указанията в ръководството за експлоатация и поддръжка на машината;
• Извършва задължителните прегледи и обслужване на машината и поддържа машината винаги чиста;
• Подрежда и разпределя по отпимален начин програмите за рязане, спрямо вида и дебелината на материалите;
• Следи контролерите на машината и коригира параметрите, когато е необходимо;
• Следи за наличностите на консумативите и резервни части.
• Проверява визуално качеството преди старт и след нарязване на детайлите;
• Опакова и подрежда детайлите според изискванията на поръчката.;
Изисквания за позицията:

• Завършено средно образование;
• Техническа компетентност за работа с технологична и конструктивна документация;
• Опит при работа с ЦПУ или на машина за водно рязане – ще се счита за предимство;
• Опит в металообработващо предприятие – ще се счита за предимство;
• Готовност за интензивно обучение в чужбина на английски език;
• Отговорност, стриктност и прецизност при работа;
• Умения за работа в екип и желание за сътрудничество;
• Желание за развитие и работа с нови технологии и оборудване;
• Мотивация и ангажираност към работата и компанията.
При нас можете да получите:

• Работа с най-съвременна технология;
• Развитие на професионалния капацитет с интересни и динамични задания, както за масови и регулярни поръчки, така и за нестандартни и единични изделия;
• Обучение и кариерно развитие;
• Коректни трудови отношения;
• Конкурентно възнаграждение;
• Ваучери за храна.

Установява, закрепва, центрова различни по сложност и конфигурация детайли от различни материали.
Поставя на машините необходимият материал.
Следи за качеството на процеса.
Контролира размерите с контролно-измервателни уреди и инструменти.
При установяване на дефекти, допуснати в процеса на производство уведомява незабавно прекия си ръководител.
Помага в извършването на ежедневна профилактика и техническо обслужване на системата. Следи за нивото и температурата на маслото в машината, при съответно несъответствие уведомява незабавно прекия си ръководител.
Обслужва и работи с конзолен кран; вакуум повдигач щипка за захват;ръчни повдигачи и допълнително оборудване.
Помага при Придвижване на крана до мястото за вдигане и преместване на товара,закачва товара,контролира провисването на закачването на товара,повдигането,преместването и спускането
Премества различни видове товари с палетна количка и ръчен повдигач, като спазва изискванията на технологичните инструкции за дейността
Следи и отговаря за правилно съхранение на инструментите.
Спазва инструкциите за производство, инструкциите по безопасност и здраве при работа и по противопожарна охрана, изискванията за опазване на околната среда.

Задължения :
– Зарежда производството с материали, необходими за производственият процес.
– Подпомага дейността на екипа .
– Подредба на готовата продукция и суровини в склада, товаро-разтоварни дейности.
– Почиства производствените помещения, складовете и служебните автомобили .

Изисквания към кандидатите:
– Средно или основно образование

Ние Ви предлагаме:
– Постоянен трудов договор .
– Професионално развитие в компанията.
– Отлични условия на труд.
– Работно облекло
– Петдневна работна седмица
– 8 часов работен ден – редовна смяна 8.30-17.30ч.
– Работа в млад и динамичен екип от специалисти.
– Ваучери за храна в размер на 80 лв./месец

Задължения:

  • Посрещане на клиенти и приемане на поръчки.
  • Въвеждане на данни в фирмен, специализиран софтуер.
  • Работа с касов апарат и издаване на фактури.
  • Обработка на първични счетоводни документи, приемо-предавателни протоколи и др.
  • Следене и водене на входяща/изходяща поща.
  • Работа с куриерски фирми.
  • Предимство: счетоводно образование
  • Подходяща за студенти по икономика
 
Ние Ви предлагаме:
Отлична локация в широк център на гр. София, ул. Кукуш 1 А (зад централата на А1).
– Постоянен трудов договор .
– Професионално развитие в компанията.
– Редовно и навременно получаване на трудовото възнаграждение.
– Отлични условия на труд.
– Петдневна работна седмица.
– 8 часов работен ден – редовна смяна 8.30-17.30ч.
– Осигурен паркинг.